TANÁRI MODUL

A DINAPLO8 TANÁRI SZINTÜ FELHASZNÁLÓK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

JOGOSULTSÁGOK
Belépni saját felhasználói névvel és jelszóval lehet. Minden pedagógus csak azokat a csoportokat látja, és tudja adminisztrálni, akiket tanít. A program az intézmény helyi hálózatáról érhető el elsősorban, de lehetőség van VPN eléréssel otthonról, vagy kihelyezett gyakorlóhelyről, külső telephelyről is használni. Tapasztalataink szerint alig lassabb a futása VPN használatával, bár ilyenkor a sebesség függ az Internet sebességétől is.
ÓRÁK KÖNYVELÉSE
Belépve a napló kezelésébe, mindenki láthatja a saját órarendjét, és kiválaszthatja, melyik tanórát kívánja lekönyvelni. Itt tájékoztatást kap a tanóra elnevezéséről, a hozzárendelt tanulói csoportról, és tanteremről.

Egy ablakban láthatja a még le nem könyvelt tanóráit. Lehetséges a kapcsolt órák együttes könyvelése is. Havi zárásig még módosíthat a már lekönyvelt tanórái témáin is.
TANULÓ ÉRTÉKELÉSE
A jegyek-mulasztások panelon, miután kiválasztotta a tantárgyat, időpontot és tanulót, hiányzást, késést, érdemjegyet könyvelhet be. Hiányzás szempontjából egyszerre több tanórát és tanulót is lehetőség van kijelölni, sőt a program figyelmeztet, ha vannak tanulók, akik aznap már be lettek írva hiányzónak egy másik tanórán. A késéseket 45 perc után a program automatikusan átváltja egy óra hiányzássá, és a maradék idő tekintetében késéssé.

Érdemjegyeket tanulónként egyenként, vagy például egy dolgozat kijavítása után csoportosan is be lehet rögzíteni. Az érdemjegy mellett jelölni lehet annak típusát is, pl.: dolgozat, házi feladat, stb. Lehetőség van szöveges értékelésre is. Félév és tanév végén a szaktanárok lezárhatják a tanulók érdemjegyeit akár egyénileg, akár csoportosan is. Ebben segítséget nyújt, hogy mindig látják az addig adott érdemjegyek átlagát. Hibázás esetén természetesen mindig van lehetőség javításra, de csak a zárásig. Külön ablakokban lehet a tanulók részére dicséreteket, elmarasztalásokat adni. Ezek fokozatait az adminisztrációs felületből lehet beállítani.
HELYETTESÍTÉS
A program figyelmezteti a pedagógust, ha számára helyettesítést írtak elő. A villogó feliratra kattintva juthat el a helyettesítések könyvelésének ablakába. Ennek felülete nagyon hasonló a jegyek-mulasztások panelhoz, de korlátozott jogosultságokkal.

Meg lehet adni a tanóra témáját, regisztrálni lehet a hiányzókat, későket. Ha az adminisztrátori felületen engedélyezték, érdemjegyek is adhatók, de zárójegyek megadására nincs lehetőség.
EGYÉNI TÖRŐDÉS
Az adminisztrátori felületről elrendelhető nem rendszeres egyéni foglalkozás is a pedagógusnak. Ekkor az azt jelző villogó feliratra kattintva eljuthatunk a bekönyvelési ablakhoz.

Itt megadhatjuk a foglalkozás témáját, és kiválogathatjuk a résztvevő tanulókat
TANTÁRGYI MODULOK
A modulrendszerű képzést is támogatja a program. Lehetőség van egy főtantárgy meghatározására, ami több altantárgyból, vagy modul részből áll. Félév és a tanév végén képezhető a modulok zárójegyeiből egy összesítő főtantárgyi zárójegy.

Ugyancsak kezeli a program az emelt szintű tantárgyi kiegészítő modulokat, csak ekkor az emelt szintnél nem keletkeznek zárójegyek, hanem az alaptantárgy jegyeihez adódnak hozzá az itt kapott érdemjegyek.
OSZTÁLYFŐNÖKÖKNEK
Az osztályfőnök a pedagógus jogosultságon felül látják a saját osztályuk tanulóinak érdemjegyeit, tanulmányi átlagait, hiányzásait, dicséreteit, elmarasztalásait. Havonta, félév végén, és tanév végén tudnak magatartás és szorgalom jegyeket adni.

A pedagógusok által bejegyzett hiányzásokat tudják kezelni, igazolni. Lehetséges betegség miatti tartós távollét esetén időszak igazolása is. A hiányzásokat láthatja tantárgyankénti bontásban is, a program figyelmeztet a Közoktatási Törvény által meghatározott határok átlépésekor.
ISKOLAVEZETÉSNEK
Az igazgató, és helyettesei minden adatot láthatnak a programban, figyelemmel kísérhetik a folyamatos naplóvezetést, a rendszeres értékelést. Más-más háttérszínnel jeleníti meg a program a különböző hónapokban adott jegyeket, így egy pillantás alatt eldönthető, rendszeres-e az értékelés.

A tanév végi értekezlethez elkészíti a különféle tanulmányi, hiányzási statisztikákat, kimutatásokat. Időben előre könyvelni nem lehet, ezen a tényen a számítógépünk órájának átállítása sem segít. A havi zárást követően már visszafelé könyvelni sem lehet, csak igazgatói engedélyre az adminisztrációs modulon keresztül lehet indokolt esetben belenyúlni az adatbázisba.
TANULÓI HOZZÁFÉRÉS
A programhoz tartozik egy webes modul, amin keresztül a tanulók, vagy szüleik a világ bármely pontjáról, ahol van Internet elérés, megnézhetik aktuális napi érdemjegyeiket, dicséreteiket, elmarasztalásaikat, hiányzásaikat, félévi és év végi zárójegyeiket.

Ezen a felületen keresztül az osztályfőnök, vagy az iskolavezetés üzenhet is a tanulók előzetesen kiválasztott csoportjainak.
logo_6Andrássy Gyula Gimnáziumlogo_9bekescsaba_alt_iskolalogo_8logo_4logo_7logo_5kemeny_gabor
Minden jog fenntartva a Hipertér Informatikai és Szolgáltató Kft. által. ©2010-2013
http://www.dinaplo.hu